Home » toegansrecht

Recht op toegang met assistentiehond

“Het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toegankelijkheid van
publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond
('Assistentiehondendecreet') verleent mensen die gebruik maken van een
assistentiehond toegangsrecht tot publieke plaatsen zoals cafés,
restaurants, winkels, hotels, gemeentelijke diensten en voorzieningen,
openbaar vervoer,... meer over het decreet  leest u op volgende link”

Wetgeving Assistentiehonden decreet

( uitgegeven door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid)